středa 21. února 2018

PRODÁM karmické HVĚZDNÉ KARTY numeroložky LINDY GOODMAN

PRODÁM karmické HVĚZDNÉ KARTY numeroložky LINDY GOODMAN včetně výkladové knížky, DLOUHODOBĚ NEDOSTUPNÉ.
Použité 1x, zakoupené na semináři paní Evy Matulové za cenu 500,- Kč bez knížky, tu jsem na vlastní náklady tiskla.
Prodám za 450,- Kč komplet, bez poštovného. SPĚCHÁ!
Zájemci pište buď přes facebook, nebo email zivotniplan@gmail.com, Brno.


21.2.2018 7 Q´anil

STABILIZACE VLASTNÍ AUTORITY, UJASŇOVÁNÍ POTŘEB A PRAVIDEL, PŘEMÝŠLÍME O VLASTNÍ CENĚ

Dnešní energie znamená vpustit světlo otevřeným oknem, uplatnit svoji vášeň a tvořivost ke změnám v životě. Je čas vrcholu změn k vyvážené osobnosti. Uvolnění hranic a limitů, soustředit své vlastní světlo na jeden bod a ozářit ho plným světlem, postarat se o svoje zaseté semínko až do plné zralosti. Energie nám ukáže naši přirozenou hojnost a míru nezávislosti, kde jsme či nejsme svobodní.Téma jsou my, naše vztahy a naše pozice v nich, sebevědomí, vlastní cena. Náš život, realita, podmínky, skutečnost. To co uvidíme nám ukazuje možnost, kde můžeme sklidit hojnost, způsoby řešení svých ryze pozemských problémů.

Znamení Q´anil se překládá jako Semeno života, záře života. Je o životě, tvorbě, plodnosti, pěstování, péči o druhé, lásce a hojnosti, úspěchu a záři ve všem a všude. Je to semeno zaseté pro budoucí hojnou sklizeň. Q´anil jsou v původní Mayské mytologii zahradníci a bylinkáři.
Glyf pro tuto energii znázorňuje jednotu všech 4 aspektů a opětovné opakování jednoty v každém z nich. Všechno se vším souvisí, je to uzavřený kruh.
Ze zvířecích představitelů Mayové používají králíka, jako symbol plodnosti. Qˇanil je o životě a tvorbě na jakékoliv úrovni, lásce a hojnosti, počátku a růstu, semeni živočišném i rostlinném co je zaseto pro počátek života. Je o sklizni, jídle, chtíči, smyslnosti, plodnosti, hojnosti, prosperitě. Největším darem osob Q´anil je jejich schopnost péče o druhé, někdy až tak, že jim berou šanci na vlastní chyby a jejich využití pro růst; může vést do útisku v podobě nastavení pravidel, prosazování řádu, vyžadování poslušnosti. Lidé Q´anil mají sklony k odsuzování, kritice, chování nadřazenosti. Q´anil se také mohou snadno stát oběťmi svých vášní.

Známé osobnosti narozené ve znamení Q´anil jsou např. Elvis Presley, Jimi Hendrix, Daniel Radcliffe (postava Harry Potter)


úterý 20. února 2018

20.2.2018 NÁSTUP NOVÉHO VLÁDCE ROKU 6 KEJ

Dnes nastupuje na trůn nový vládce roku, který má jako hlavní energii osobní sílu. Pokud jde o energie, tak ty nejsou přesně ohraničené koncem a začátkem, takže usazování nové energie trvá 20 dní.
Cykly vládců roku se opakují po 52 letech, takže 6 Kej byl v roce 1966. Lze dohledat hlavní události roku 1966 a tak trošku odhadnout možnosti sučasného průběhu. Vlna vládnoucí energie bude mít svůj vrchol po 182 dnech, tedy na den 6 Toj 21.8.2018...pro nás významné datum.

Dnešek a následujících 12 měsíců se ponese v tomto duchu:
STABILIZACE A VYUŽITÍ SÍLY PRO ZLEPŠENÍ ŽIVOTA; VÝSTUP ZE STAGNACE, ZABĚHNUTÉHO A KONZERVATIVNÍHO NA CESTU K DOKONČENÍ VYJÁDŘENÍ SEBE; NALÉZÁNÍ SVÉ SÍLY; PŘECHOD ZE TMY, NEJISTOT A STAROSTÍ NA SVĚTLO DO REALIZACE

Během dne se promění energie z vláčnosti, pasivity a nevyjadřování do protření očí, kdy uvidíme o co šlo, vrátí se nám staré záležitosti, chyby, lidé. Nastanou chvíle zběsilého úprku koní, který bude potřeba řídit. Tuto sílu je potřeba spoutat a plodně využít. Třeba pro správná rozhodnutí a práci na vlastní realitě. Sesbírat veškerou magii osobní síly a přivést ji na zemi pro praktické použití. Oddělování od masy a výstup po vlastních nohou na vrchol hory. Pustit se starostí o budoucnost, probudit vnitřního tvůrce, zaměřit se na to co chceme a pracovat na vlastní realitě. Půjde o vztahy, spolupráci, společenství, jejich analýzu, opuštění či příchod nových. Pozor na impulzivnost, ta přináší zklamání. Při správném zaměření se může povést i dříve nemožné.

Kej je o Čtyřce jako významu stability - čtyři světové strany, čtyři elementy, čtyři projevy lidské bytosti (fyzická, mentální, emocionální, duchovní), čtyři denní postavení Slunce (úsvit, poledne, západ, půlnoc), čtyři roční postavení Slunce (slunovraty a rovnodennosti), čtyři barvy, které symbolizují hlavní směry (červená na východě, modrá na západě, bílá na severu, žlutá na jihu), čtyři barvy kukuřice a čtyři barvy lidstva. Kej zároveň představuje i všechna čtyřnohá zvířata (i býk) a jako takový má silný vztah k přírodě. A jako pán lesa je o energii, moci, autoritě a hierarchii ve všech jejich projevech.
Kej se překládá jako Jelen, s významem mohutného samce, vládce lesa. Je to nejmocnější znamení, silná autorita se sklonem k dominanci. Jelen je pro Maye jedno z nejmocnějších zvířat. Když Mayové poprvé uviděli koně tak si mysleli, že jsou blízcí příbuzní jelena, tak jej nazvali stejně. V Mayském jazyce K´iche slovo -kej- znamená skutečně jak kůň, tak jelen. Jelen symbolizuje všechnu původní sílu divoké přírody.
V antických kodexech je bůh duchovního lovu zobrazován s ocasem štíra a jeho koncem v lidské ruce. Je to ta stejná ruka, která je vyobrazena na glyfu znamení, je to ruka lovce. Významem je to ta ruka, ve které držíme všechnu potenciální sílu čtyřkou stabilizovaného světa v jeho nekonečné celistvosti; je to přirozená síla v nás připravená problesknout do akce a záměru.
Kej je také ochránce přírody. Nejvyšší šamani jsou inciováni ve dny Kej. Osoby Kej se vyznačují silou vůle, otevřeností, sebevědomím, dosahováním cíle i přes překážky, trpělivostí, vytrvalostí, silnou motivací k práci, výkonem a pracovními úspěchy, pevností, rozhodností. To vše od harmonických projevů až po převahu ega a dominance.

Známé osobnosti ve znamení Kej jsou např. Johnny Depp, Dalai Lama, Matka Tereza, Elton John, Stephen King.
pondělí 19. února 2018

19.2.2018 5 Kame - 4 Wayeb, pátý den Wayeb

Pátý den Wayeb uzavírá tyto dny introspekce a ustupuje. Odchod a rození. Jinak řečeno, zatímco dnes můžeme vidět úsvit nového přicházejícího roku, tak také to může být ten nejtěžší den. Je to den, kdy začínáme s procesem výstupu z kukly.

Může nastat krystalizace procesu, který se objevil v období Wayeb. Dnes kombinace s energií 5 Kame znamená průchod výzvami, které přinášejí duchovní transformaci. Tyto výzvy nám budou předloženy.

ENERGETICKÁ LABILITA, VNITŘNÍ NEKLID, NÁLADOVOST, ZPOCHYBŇOVÁNÍ VŠEHO, CESTA DO SRDCE, VÝSTUP Z BLUDNÉHO KRUHU, PUSTIT CO BYLO - NALEZENÍ SVÉHO MODU VIVENDI

Dnes nám možná není úplně dobře, můžeme vnímat tlaky, kvůli nim se odreagujeme na svém okolí, pak si to budeme vyčítat, tendence padnout do negativity...dnes se to prostě trošku mele. Střetává se naše ego s city a empatií. Starý život síly, ohně, soutěživosti a původních programů s naším přirozeným rytmem, plynutím a mírem se sebou.
Dnes se obtížně vylaďujeme na své okolí, procházíme vnitřní revolucí, která neuřízená se může projevit v méně citlivém projevu navenek. Zastavme se v přehnaném tlaku, dívejme se, naslouchejme. Propojme své vnitřní energie, vydejme se do srdce. Propojme rozum s intuicí a vlastní svobodou. Proměnu energií dnes nemusí být snadné ustát.

"Žádný problém nelze vyřešit na stejné úrovni, z níž vzešel" (Albert Einstein)

A ještě citát z jedné knihy:
"Více zbraní nepřináší mír, více vězení neomezí zločinnost, dražší zdravotní péče nás neučiní zdravějšími, ani více informací nás neudělá moudřejšími. K uzdravení dojde pouze tím, že vědomě, či nevědomě, učiníme zásadní, významnou změnu svého myšlení, či chování." konec citátu
(Dr. Bruce Lipton a S. Bhaerman - Spontánní evoluce)

Znamení Kame je Smrt a znovuzrození, život a smrt vedoucí do harmonie a rovnováhy, symbolizuje mír a lehčí časy. Jde o nesmírně intuitivní energii, praktické duchovní zkušenosti, vybočení z účelové každodennosti k prožitkům zklidnění a hloubky.
Je to den vhodný pro naslouchání předkům a jejich vedení, protože propůjčují svoji sílu a moudrost. Mayové chápou smrt pozitivně jako začátek něčeho nového. Dny Kame jsou pro ně dobré např. na pořádání svateb. Dosavadní podoba vztahu svatbou umírá a rodí se něco nového plné potenciálu, včetně zrození potomstva jako nové podoby obou jedinců. Kame má vztah k předkům, takže třeba svatbou se propojuje minulost s novou budoucností.
Kame tedy nejvíce znamená spojení minulosti s budoucností v bodě přítomnosti. Mayové stále považují smrt za součást života, bez ní by cyklus života nebyl úplný. Zvířecím představitelem tohoto znamení je Sova.

Známé osobnosti znamení Kame jsou např. Bill Gates, Robin Williams, Paul McCartney, Charlie Chaplin.

neděle 18. února 2018

18.2.2018 4 Kan - 3 Wayeb - čtvrtý den Wayeb

Čtvrtý den introspekce v období Wayeb je spojen s definicí sebe a načrtnutí směru pro nový rok. Jak dál? V tomto solárním cyklu je kombinován s energií dne, která navrhuje hledat selský rozum a definovat moudrost. Prošli jsme třemi předchozími dny a identifikovali kde se nacházíme. Tento čas vám má pomoci rozpoznat své talenty a sílu a jak nás povedou k cíli. Nyní se znalostí a pochopením sebe je čas načrtnout kurs pro nadcházející rok 6 Kej

Jak nás naše síla a talenty vedou vstříc vašemu osudu? Jak mohou podpořit naši cestu? Jak se můžeme vyhnout opakování stejných chyb?

Dnešní kombinace energií navrhuje definovat moudrost a sílu, které chceme přivést na svět v příštím solárním cyklu. Dnes je den pro porozumění jak přivést svoji sílu do reality a použít ji pro dobro všech v průběhu příštích 365 dní. Je den pro definici, jak sdílet pozemskou moudrost.

VIDÍME CO NÁM NEFUNGUJE; LÁMÁNÍ CHLEBA; SVLÉKÁNÍ STARÉ KŮŽE; ZMĚNY OD NEJISTOTY K JISTOTĚ, OD SÍLY K MOUDROSTI; KONTROLA VNITŘNÍHO OHNĚ - TVORBA FYZICKÉ STABILITY; EMOČNÍ ZRALOST; REALIZMUS - CÍLE - VZTAHY - VĚDOMÝ PŘÍSTUP

Dnes na nás působí energie změny ze síly a tlaku do harmonie a klidného plynutí. Od nejistoty a jejího projevu k osobní síle a autoritě.
Kan může být silný i nejistý zároveň. Svoji sílu může používat k posílení sebejistoty, tedy k maskování strachu. Její projev v nezralé podobě je manipulace, kdy velké ambice (ego) za pomoci lichotek, jako vlnité pohyby hada, utvářejí a manipulují situace a lidi ve vlastní prospěch. To ovšem není znamení síly a úspěchu, ale nejistoty a strachu. To je zneužívání síly, slova, energie a schopností. Hledá tak nějaký svůj pevný bod, místo na slunci, kde by se cítil v bezpečí. To nemá nic společného s vlastní autoritou a pravou osobní sílou.
Dnes to vlnění silné energie hada se všemi těmito projevy můžeme vidět a pochopit. A uvidíme, co je potřeba změnit. Energie, mocný hadí blesk, zajede do země a může vytvořit jasnou a pevnou sílu. A tak nastane změna. Přestaneme tlačit, spěchat, popohánět. Uvidíme manipulaci a nadvládu jiných nad sebou a ucítíme vlastní reakci. Propojíme se sami se sebou. Může dojít k probuzení pravé osobnosti, najdeme sebehodnotu, propustíme slabost a závislosti a začneme dělat harmonické změny ve vnějším světě tak, aby odpovídaly našemu vnitřnímu světu. Radujme se, nebraňme se citům a jejich projevu. Běžme mezi lidi, propojujme se, bavme se, hrejme si, sdílejme. Posilujme trpělivost, výdrž a prosté plynutí. Růst do vlastní záře.

Kan se překládá jako Had, opeřený had. Znamená probuzenou prvotní energii kundalini, vnitřní oheň, který prochází tělem, má podobu blesku a svým tvarem tak připomíná hada. Tato energie oživuje vše ohromnou silou a znamená právě sílu. Z pochopení používání síly pramení moudrost. Právě jako blesk propojí nebe se zemí, tak tato energie tvoří základ životní síly. Je o všech typech transformace a růstu - evoluci lidstva, osobním růstu, duchovním rozvoji, vztazích. Síla a znalosti přinášejí moudrost.
Kan jsou nesmírně silní fyzicky i psychicky a tato životní energie je udržuje dlouho vitální. Protože jde o silnou prapůvodní energii, tak v neřízené formě může způsobit destrukci a být nebezpečná. Kan je o velké moudrosti, nebo velké manipulaci. Je o velké laskavé síle, nebo o jejím zneužití těmi, kdo hledají nadvládu nad druhými. Týká se to nás všech, máme ji v sobě nějakým způsobem všichni. Kan je silný fyzicky a klade na fyzickou kondici a zdraví velký důraz. Možná nebýt fyzické a psychické síly, neměl by odvahu a ani sílu ke změnám.

Osobnosti narození ve znamení Kan jsou např. Clint Eastwood, Marilyn Monroe, Angelina Jolie, Yeasser Arafat.sobota 17. února 2018

17.2.2018 3 K´at - 2 Wayeb, třetí den Wayeb

Třetí den Wayeb je zaměřený na přijetí. Když to zkombinujeme s dnešní energií 3 K´at, tak můžeme pochopit, že je to o našem pochopení a přijetí toho, co všechno můžeme posbírat, když opustíme setrvačnost a zbavíme se předsudků.   
Dny 0 - 2 Wayeb identifikují, kde se nacházíme, naše silné i slabé stránky a jejich přijetí.

CESTA K PŘIROZENOSTI; VNITŘNÍ OSVOBOZOVÁNÍ OD PŘEDSUDKŮ; OPUŠTĚNÍ SETRVAČNOSTI; OSOBNÍ SVOBODA A ROZHODOVÁNÍ; IMPULZ DO POZITIVNÍCH ZMĚN

Dnešní den je nesmírně důležitý pro průběh dalšího života. Energie nás povede k hledání a nalezení. Chceme život v souladu se sebou, ale pořád máme nějaké nejasné bloky, které nám v tom brání. Vnímáme neklid, nervozitu, vnitřní krize a možná i vnější, jakési šmodrchance a uzly.
Jaké? Proč? Co to je?

Podle Mayského systému je 260 charakteristik osobnosti a k nim ještě přibývá velký počet dalších rozdílů podle Vládce roku, ve kterém jsme se narodili. Každá kombinace má svůj jedinečný životní příběh a zákonitý postup, kterému prostě neutečeme. Každý jsme do života vstoupili s nějakým zadáním a scénářem, kterým chceme projít. To je dané. Ovšem vzhledem k tomu, že každá energie má dva póly a celou škálu odstínu mezi nimi, tak každý i to své zadání žijeme podle aktuálního uvědomění.

Dnešní energie je o cestě k vlastnímu narození. Co to znamená? To znamená, že každý to máme prostě nastavené nějak a jistě jinak, než někdo druhý (viz odstavec výše).
Dnešní energie je o návratu k sobě, tak jak to mám nastavené JÁ! Důvěřuj, ale prověřuj = řiď se jen a pouze tím, jak ty to cítíš nejlepší pro sebe. Nikdy naplno nevěřte informacím, které se vám předkládají, od výkladu kartářek až po veřejná média, protože každou její sdělitel filtruje přes svá vlastní nastavení a aktuální zkušenost, tedy je nutno počítat s tím, že jde o jeho interpretaci, jeho svět, jeho přesvědčení a že to naše je téměř jistě jiné. Výjimka je případ, kdy je sdělitel zcela vědomý a uzdravený.

Nutí nám někdo, že nejlepší je být vegetarián? Proč bych měl, pokud je jiný způsob výživy v souladu s tím, jak to cítím. Ať je dotyčný vegetarián, je to jeho cesta, moje může být úplně jiná.
Nutí nám někdo, že slunce je škodlivé? Jaké jsou důvody toho, kdo to prohlašuje? Byznys? Jeho vlastní zkušenost? Ale to neznamená, že pro mě je to stejné, že moje nastavení a zkušenost nemůže být jiná. Jestliže miluji slunce, jestli mi dělá dobře a mám to vyzkoušené po všech stránkách, půjdu na slunce podle sebe. A nebo třeba se opravdu budu schovávat ve stínu, protože prostě jsem úplně jiný typ než onen sluncemilec.
Stejně tak časové prognózy u vážných nemocí. Statistiky neobsahují všechny informace, obsahují pouze výčet případů. Ale už nevíme příběh těch, kdo ty statistiky plní, proč se do nich dostali. Jsou to jejich příběhy, jejich nastavení pro život, jejich způsoby, jak je žili. Ale to neznamená, že já to mám stejně! Můj příběh je úplně jiný, variant je obrovské množství. Mohu jít cestou těch, kdo se do těch statistik nedostali!
Máš život jen o dřině? Já to mám třeba jinak a svoje nastavení mi nevnucuj.
Máš svůj život o řádech, pravidlech a musech? Já to mám třeba jinak, netlač mě tam, kde to není moje.
Jestli nás někdo jakkoliv programuje do strachu a omezení a my vnímáme vnitřní rozpor s tím, jak to cítíme my sami, potom následovat jeho vede k naší nemoci, zatímco následovat sebe vede k uzdravení na všech úrovních.

3 K´at nás vede k vnitřnímu osvobození. Důvěřuj, ale prověřuj, podle svého vnímání. Vzít emoce (hlavně strachy) a rozum do hrsti. Uvolnit mysl z pravidel a předsudků a naladit se na své nitro, svoji přirozenost. Naplňujme si život podle svého nitra, opusťme setrvačnost a buďme sami sebou, dovolme si vnitřní svobodu, projevit své vlastní kvality a svoji zodpovědnost k sobě. Propojme oba své póly a hledejme cestu k propojení sebe sama s okolím. Ani moc, ani málo.
Buďme každý sám sebou. Je mnoho odstínů osobností a všechno je správně. Opuštěním setrvačnosti, uvolněním racia a otevřením srdce také může skončit naše osamělost. Jsme v trecéně Iq´- změny, flexibilita, přizpůsobivost, komunikace, dech života.

Znamení K´at představuje síť. Vkládá do sítě a přináší vše, co potřebujeme k dosahování věcí - obsahuje jídlo, které jíme, znalosti, které máme, zkušenosti a problémy, které jsme potkali v životě a taky karmickou zátěž. Sbírá nápady, představy a názory pro budoucí dílo. Podporuje prosperitu a hojnost pocházející ze Země, je smyslné a plodné.
Také je o věcech, které nás chytly do pasti. Bariérách, břemenech a blocích na cestě k hojné úrodě, jako jsou třeba i přílišné závazky k posbírané hojnosti, které nás zpomalují v dalším postupu. Zvířecím představitelem je Pavouk, jehož síť symbolizuje sběr hojnosti pro obživu, ale zároveň i past.
V originálním glyfu znamení K´at vidíme důlek, který vytlačila naplněná síť Blood Woman, dcery Podsvětí, když měla dokázat svoji pravdu tím, že naplní síť kukuřicí a jí se to podařilo. Zasela jediné zrnko kukuřice a sklidila jich 600.
Stinný aspekt smyslového sběrače K´at je nestřídmost, akumulace věcí a utrácení peněz rychleji, než je jejich získávání, přílišné lehkomyslné experimentování na různých frontách, vzdává se starého pro lesk nového, omyly, chyby a špatné činy, dokonce až přečiny proti zákonu. A tak si plní síť své karmy a zvyšuje svoji zátěž. Ovšem zároveň je v glyfu i semeno kukuřice v zemi jako symbol skrytého potenciálu. Energie K´at je o překonávání jakýchkoliv překážek.

Známé osobnosti narozené ve znamení K´at jsou např. Martin Luther King Jr., Christian Dior, Henry Kissinger, Papež Benedict XVI.

pátek 16. února 2018

16.2.2018 2 Aq´ab´al 1 Wayeb - druhý den Wayeb

Druhý den Wayeb reprezentuje zkoumání sama sebe v období naší introspekce. Dnes je zkombinován se dnem nové koncepce. Co zanecháme v končícím roce 5 Iq´a co si poneseme dál.

NÁVRAT KE SNŮM, KONEC SLOV A ZAČÁTEK ČINŮ, INTUICE, INSPIRACE, SÍLA DVOU SLUNCÍ UVNITŘ NÁS, VYJÁDŘIT CO CHCEME A S KÝM

Druhý den trecény návratu do života nám pomůže porozumět, jak spojit polarity dohromady, aby přinesly světlou budoucnost. Uvidíme úspěch i nezdar a pokud se naladíme na sebe a ne na vnější zdroje informací, nasměruje nás to na to, co je skutečně potřeba.
Vraťme se zpět ke svým snům před tím, než jsme nastoupili cestu podle vnějších skutečností. Pusťme se do všeho, co chceme opravdu, svým původním založením. Je možný návrat ztraceného - opravme nepovedené, vezměme na milost, smiřme se. Zahojme rány, které jsme si způsobili odložením svých záměrů a začněme plnit sliby, co jsme dali sobě i druhým a dosud nesplnili.

Aq´ab´al je o úsvitu nového, třeba i nového projektu, nového vztahu. Aq´ab´al znamená úsvit, kdy zároveň existují polarity noc a den, tma a světlo. Aq´ab´al si je vědom těchto polarit a to ho může vést ke strachu z chyb.
Znamení je mezičas, první paprsek, nový počátek, první výhonek objevující se z plodné tmy hotov vykvést, je to třeba i zárodek nového vztahu s potenciálem tvorby nového života. Toto znamení představuje změnu, konec starého, konec nudy, obnovu, duchovní probuzení. Schopnost dělat něco úplně nově a jinak, tedy má obrovský potenciál nových začátků. Má schopnost posunout hranice pro vznik nového.
Jak známo, ničeho nového nemůže být dosaženo opakováním stejných postupů. Aq´ab´al je zlepšovatel co věci mění. Aq´ab´al jsou optimisté, velmi přátelští a dobří lidé. Mají schopnost dosáhnout nemožného.

Známé osobnosti narozené ve znamení Aq´ab´al jsou například George Clooney, Jack Nicholson, Penelope Cruz, Morgan Freeman, Donald Trump.