neděle 27. května 2018

27.5.2018 11 Aq´ab´al

BÝT SVÍ A NE CIZÍ, NAJÍT SVÉHO VNITŘNÍHO UMĚLCE A PROJEVIT POTENCIÁL, NÁVRAT NA ZAČÁTEK, DRŽET SE SVÝCH SNŮ

Jedenáctý den trecény práce na vlastním mistrovství může být ve finále velmi plodný a realizační. Zvětšuje se prostor pro sebevyjádření, uvolňuje se cesta ke spontánním projevům, procesům, aktivitám. Roste touha projevovat se autenticky, být sví, jako jsme byli kdysi na začátku v dětství.
Sklízíme, co jsme zaseli. Je to chudoba, či hojnost? Je dobré si uvědomit, že i když jsme dosud žili cizí modely, byla to naše volba, třebaže nevědomá. Dnešek nám pomáhá napravit minulost a pochopit, že k rozkvětu a sklizni hojné úrody potřebujeme sebelásku a seberespekt. Žít život v radosti a bez tlaku. Pochopit, že zlo ani smůla neexistují, že ani budoucnost tu ještě není, že vše se děje teď a tedy jde jen o to, jakou si vybereme přítomnost. Energie napomáhá velkému čištění a nalezení cesty z chaosu do vlastního výrazu. Takového, jaký jsme měli, než nás začal formovat svět dospělých.
Čím jsme chtěli jako děti být? Co jsme chtěli ve školních letech?                 

Vše je v datu narození. Pro výpočet Životního plánu mě kontaktujte na zivotniplan@gmail.com.
                                                                                                                                                          
Aq´ab´al je o úsvitu nového, třeba i nového projektu, nového vztahu. Aq´ab´al znamená úsvit, kdy zároveň existují polarity noc a den, tma a světlo. Aq´ab´al si je vědom těchto polarit a to ho může vést ke strachu z chyb. Ztrácí spoustu času hloubáním, která cesta je ta pravá. Pohled zpět, i do historických knih, mu pomáhá pohnout se vpřed.
Znamení je mezičas, první paprsek, nový počátek, první výhonek objevující se z plodné tmy hotov vykvést, je to třeba i zárodek nového vztahu s potenciálem tvorby nového života. Toto znamení představuje změnu, konec starého, konec nudy, obnovu, duchovní probuzení. Schopnost dělat něco úplně nově a jinak, tedy má obrovský potenciál nových začátků. Má schopnost posunout hranice pro vznik nového.
Jak známo, ničeho nového nemůže být dosaženo opakováním stejných postupů. Aq´ab´al je zlepšovatel co věci mění. Aq´ab´al jsou optimisté, velmi přátelští a dobří lidé. Mají schopnost dosáhnout nemožného.

Známé osobnosti narozené ve znamení Aq´ab´al jsou například George Clooney, Jack Nicholson, Penelope Cruz, Morgan Freeman, Donald Trump.


sobota 26. května 2018

26.5.2018 10 Iq´

VYKROČENÍ VLASTNÍM SMĚREM, VYŘEŠENÍ A ZMĚNA ŽIVOTA DO SVOBODY MYSLI A RADOSTI PROŽÍVÁNÍ, PROBUZEN DECHU ŽIVOTA, PŘESUN SÍLY Z OBRANY DO TVORBY

Dnes se ukáže, jakými jsme studenty. Je den pro komunikaci a projevení co chceme. Každý si bude tvořit svůj prostor pro to co chce. Vstoupí síla do emocí, myšlenek a činů, projeví se naše zralost - uvidíme skutečnost jak používáme sílu a komunikaci.
Energie spojuje ducha s fyzickým světem a ukáže nám, jaké rodové modely a přesvědčení používáme. Dnes se dávají do pohybu změny a nové začátky. Komunikovat je, hovořit i naslouchat. Sledovat své emoce a udělat změnu do radosti a užívání života, což předpokládá uvolnit převahu mysli a připojit se i na nitro. Zformovat energii větru do pozitivní síly. Zbourat své zdi, které jsme si postavili na cestě ke svým snům. Odpoutáváme se, probouzí se vlastní tvořivá síla a s ní se mění i směr naší cesty.

Znamení Iq´ představuje vítr či bouři co přináší změny skrze slova, inspiraci, tvorbu či destrukci, je to dech života, komunikace. Iq´je velmi mocné a může být jak velmi spirituální, tak potenciálně velmi nebezpečné. Může být manipulativní a sílu slova použít k agitaci a svedení lidí z jejich pravé cesty. Je o myšlenkách a změnách.
Iq´ nese sociální a vztahovou citlivost, proměnlivost nálad, nese hněv a depresi, nebo je naopak může léčit. Představuje vítr či hurikán, blesk, bouři a obnovu života.
Iq´posiluje tělo, mysl a ducha. Je to vzduch, který dýcháme a dech, který používáme při mluvení. Ve svém nejzákladnějším významu představuje architekta, tvůrce.
Zvířecím představitelem je kolibřík, protože jeho rychlé kmitání křídel skrývá obrovskou energii. Kolibřík je také agresivní pták, kterému se i větší ptáci vyhýbají.
Iq´ tedy zřetelně představuje polarity a tvorba není nic jiného, než souhra polarit. Iq´ je především velký tvůrce, když je správně uchopen.

Známé osobnosti narozené ve znamení Iq´ jsou např. Michael Jackson, Elizabeth Taylor, Hillary Clinton, Al Pacino, George Lucas.


pátek 25. května 2018

25.5.2018 9 Imox

ZNOVUZROZENÍ PSYCHIKY, NASLOUCHÁME SVÝM POTŘEBÁM, UVĚDOMĚNÍ SEBE A SVÉHO PRÁVA NA ŠTĚSTÍ, KULTIVACE STARÝCH ZADUPANÝCH SNŮ

Soustředění a napojení na sebe, na důvody svých činností a na to, jestli jsou v souladu s námi samými, nebo nátlakem zvenčí. Po včerejším rozhrnutí závoje přichází sebeuvědomění,  smiřujeme se se sebou a říkáme si - Dobře, tohle jsem já a mám takovýhle život. Ale chci ho tak? Souhlasí s tím, jak ho chci? Tvůrčí a pečovatelská energie pomáhá naladit se na sebe a měnit postoje podle své intuice a pocitů. Věnujeme pozornost průchodu dne a svým činnostem, rozhlížíme se. Pak porozumíme a začneme hledat řešení, způsob uskutečnění sama sebe, svých snů. Máme právo na vlastní štěstí.
Nechme se vést intuicí mezi skrytými útesy vod směrem ke svému lepšímu životu.

Imox je o sebehodnotě, světu hmoty a obživě. Vyzařuje mateřské teplo, péči a klid. Je nadšený, ochotný jednat, má sebedůvěru, sebeúctu a víru ve vlastní tvorbu, i když je třeba trochu jiná, než je obvyklé.
Znamení Imox je hlubina tvoření, počátek všeho. Je to všeobecné všechno, obsahující všechno a všechny, původní masu a možnosti. V antické Mayské mytologii roste strom středu světa ze zad ohromného kajmana, který dříme ve vodách prvotního oceánu. Tím je toto znamení také vládcem oceánů, obývaného vodními živočichy.
Spojením s vodou je Imox období, kdy Mayové žádají o déšť, ten vidíme i v originálním glyfu. Oceán je symbol kolektivního vědomí či společné i rodové mysli jako základem lidstva. A právě tady leží vize a sny celku. Imox je tímto prvotním tvořením zároveň i symbolem levé ruky. Tedy pravé mozkové hemisféry, která je ženská, intuitivní a tvůrčí. Schovaná, skrytá.
Význam Imox zdůrazňuje fakt, že praktický svět je často v rozporu se světem snů a vizí. Nicméně pravá a levá ruka nebyly stvořeny k tomu, aby byly v rozporu, ale aby spolupracovaly. Imox je tak o mentálním a duchovním růstu a vědomí dalšího kroku. Je to základ života a nový začátek. Je to znamení obtížných kvalit obecného vědomí, nebo i nevědomí, ale zároveň podporuje sílu individuální osobnosti.

Známé osobnosti narozené ve znamení Imox jsou např. Tom Hanks, Frank Sinatra, Thomas Edison, Walt Disney.čtvrtek 24. května 2018

24.5.2018 8 Ajpu

VÍTĚZSTVÍ SVĚTLA NAD TEMNOTOU, POROZUMĚNÍ CELISTVOSTI ŽIVOTA, ZTĚLESNĚNÍ ENERGIE ŽIVOTNÍ SÍLY, OTEVŘENÉ DVEŘE

Osmý den trecény spojuje minulost s budoucností v jednom bodě. S významem energie Ajpu půjde o odkrytí závoje z minulosti a své duše a nechat vyjít svoji záři na povrch. Rozpoznat a přijmout minulost. Je o léčení a scelování, míru s nitrem. Kdo opravdu jsme, hledání rovnováhy a vnitřního klidu. Jde o osvobození z okovů a hranic, které jsme si nesmyslně nastavili, nebo naopak vůbec nenastavili. Tedy o harmonizaci emocí, které vedou k harmonizaci svého světa. Zahrnuje to sebeúctu, pocit hodnosti veškeré hojnosti a odstranění bloků k jejímu přijímání. Nepřijímali nás - neumíme přijímat a neumíme dávat.
Dnes sklízíme zaseté, uvidíme co nás limituje. Cíl je úprava vnějšího světa tak, aby odpovídal našemu světu vnitřnímu. Odložit masku vůči okolí a chovat se přirozeně podle svých citů. Maska ovládání svých citů není ani znak ušlechtilosti či velikosti, ale projev zranění vnitřního dítěte. Tolik bychom chtěli dostávat a dávat, ale jsme zablokovaní. Ale bez protivníka nemohou existovat hrdinové. Výzvy a jejich překonání jsou to, co nás posunuje dál.

Znamení Ajpu je o překonávání bloků a negativity, o uvolňování okovů co nás drží zpět od realizace záměrů duše, o schopnosti přinést zabezpečení, o práci s egem, dominancí, arogancí a agresí, o spojování či oddělování od okolí, odhaluje a přeměňuje, opouštění domněnek a předpokladů vedených egem, znamená touhu po jistotě v životě. Je to energie spolutvůrce, ale ta touha po spolutvoření se nesmí zvrhnout do úplné ztráty sama sebe a vlastních záměrů ve snech a záměrech druhých, či naopak prosazování pouze vlastních cílů.
Ajpu je o vnímání jednoty a rozpoznání jejích hranic s bytím sám sebou. Je to mužská energie a překládá se jako slunce, pán, lovec, květina. Všechny tyto významy ukazují některý z aspektů znamení. Osvícení, jistoty, touhu po duchovnu, vnímání krásy, pozitivní pohled na svět. Ajpu dokáže odkrývat příčiny situací a tak nahlížet na druhé s pochopením, že všichni jsme součástí jednoho celku. Ajpu je symbol celistvosti a kompletnosti, začátek i konec zároveň. Tradičně je to Den smrti. A po smrti nastává znovuzrození. Je o přirozeném vůdcovství, zápasu, hrdinství a lovu jako dosahování posvátnosti jedince. Vyjadřuje záměr bezpečí a harmonie, kultivaci moudrosti, talentu a fyzické statečnosti.
Ajpu je mistr ve vytváření společenství a navazování vztahů, o pravé ctižádosti, vedení a pomoci. Výzva pro Ajpu je otevřít se, začít komunikovat a postupně hledat cestu k druhým.

Známé osobnosti narozené ve znamení Ajpu jsou např. Albert Einstein, Vincent van Gogh, Michelle Pfeiffer.středa 23. května 2018

23.5.2018 7 Kawoq´

OČISTNÝ PRŮCHOD BOUŘÍ, CESTA DUŠE NA SVĚTLO, JASNÉ ROZLIŠENÍ, PŘÍPRAVA A SBĚR INFORMACÍ, SEBEPŘIJETÍ

Sedmý den probouzení vlastního mistrovství je o řešení chaosu. Je o osvobození od tlaků vnitřních i vnějších , uzemnění, cílevědomosti a samostatném rozhodování. Uvidíme detaily, pochopíme souvislosti.
Působení bouře může být pro někoho přínosné, pro někoho zkáza. Vždy něco spláchne a dnes bude na nás, jaký úhel pohledu zaujmeme. Jestli pozici strachu a oběti z následků, nebo pozici radosti z odplavení něčeho starého a vytvoření prostoru pro nové. Jestli pochopíme, že ve skutečnosti v přírodě nejsou žádné polarity, že vše "špatné" je k něčemu dobré. Dnešní energie je o rozhodném léčení a spláchnutí našich vnitřních překážek k příchodu nového v životě. Pomůže očistit od sebeklamu, nejistoty, slabosti, strachu, pocitu viny a dalších škodlivých bloků. Energie je o připojení sami na sebe, sebepřijetí bez nutnosti schválení ostatními. Řešme dnes celek, výhled, směřování, trend své cesty. Mohou přijít jiné věci, cesty, způsoby.
Bude dobré spojit emoce s rozumem a pochopit, že to nejsou polarity, ale kolegové, co mohou společně vytvořit něco nového.
Dnešní energie pomáhá umět využít nové příležitosti. Vystoupit z komfortní zóny, pustit potřebu dokonalosti, sebrat síly a bouří projít.

Pro výpočet vašeho Životního plánu mě kontaktujte na email zivotniplan@gmail.com.

Kawoq se překládá se jako déšť pro dobrou sklizeň, nebo bouře s lijákem, nebo také jako porodní bába. Na původním glyfu znamení vidíme dítě v mateřské děloze.
Kawoq je o nás samých, o rodině, lidech, společenství. Souvisí s vlastní příslušností k něčemu většímu, než jsme sami. Je o tom, jak na sebe vzájemně působíme se vším kolem nás - lidé, země, zvířata, duchovní svět. Nedorozumění a potíže znamení v aspektu bouře nás separují od rodiny a domova. Zároveň ale nabízí i řešení ve formě určitého sebeobětování a spojení s ostatními, díky kterému můžeme nejlépe dosáhnout vlastního zrození a ukončit trable, vlastní porod. Vystoupit ze svého ega a spojit se s ostatními.
Kawoq je duch rozhodnutí a urovnání, které se dostaví až složíme zbraně a zanecháme vzdoru. Dopad těchto rozhodnutí přináší velikou tvorbu.
Kawoq je jak o materiální, tak duchovní hojnosti. Je to déšť, co umožňuje a přináší dobrou sklizeň. Ve formě bouře se silným deštěm Kawoq spláchne vše, co už víc ve svém životě nepotřebujeme. Tak uklízí odpad nejen ze včerejška a spojuje se s významem porodní báby, která připravuje porodní cesty ke zrození nového. Je to sám porodní proces, cesta k harmonii se sebou, rodinou a přáteli.
Kawoq se příliš stará o to, co si o něm myslí ostatní, co o něm říkají ostatní. Má mít na paměti, že vlastní názor na sebe je stejně důležitý, ne-li důležitější. Ani nadvláda, ani oběť. Je tak tedy i o změnách, které je třeba udělat na cestě k vlastní osobní síle.

Známé osobnosti narozené ve znamení Kawoq jsou např. Nicolas Cage, Princezna Diana, Brad Pitt, Nicole Kidman

úterý 22. května 2018

22.5.2018 6 Tijax

KDO JSEM? ODDĚLOVÁNÍ ILUZE OD FAKTU, VRCHOL PRÁCE NA VLASTNÍ IDENTITĚ, VÝSTUP ZE ZAČAROVANÉHO KRUHU

V trecéně probouzení sama sebe, své tvůrčí energie, přichází energie, která nám pomůže vidět pravdu. Rozlišit iluzi způsobenou emocemi na základě vlivu dětství a starých zranění od pravdy, kdo jsem. To může nastat naladěním na nitro, sledováním dnešních situací a našich reakcí v nich. Co ucítíme, jestli strach a negativní emoce způsobené rolí oběti, nebo klid a bezpečí. Pravda je jen to, kde cítíme lásku, radost, klid a naději. Tam, kde cítíme nezájem, vzdor, únavu či strach znamená, že nežijeme sami sebe.
Dnešek je tedy o editaci. Rozlišit prožitek iluze jako u prožívání filmového příběhu, od pravdy kdo jsem jako když film skončí a jdeme zase svojí cestou. A poté odstranit původní příčiny emocí, co tu iluzi tvoří. Pravé rozlišení duality a akce k harmonii a kráse, vnitřnímu pocitu klidu a bezpečí, což je místo naší pravé pravdy.

Tijax znamená zuby a jazyk, komunikaci, paměť, učení přes reflexi. Je to znamení pro neohrožené čištění ducha, na odstranění všeho, co stojí v cestě a blokuje nás od bytí čímkoliv, čím chceme být. I ty nejsložitější problémy mohou být vyléčeny. Držme se svých snů a ideálů, dnes tvoříme budoucnost. Stůjme potížím vstříc v síle a ne v oběti.
Znamení Tijax se překládá jako nůž, obsidiánový oboustranný nůž. Obsidián je velmi ostrý, znamená separaci, rozpoznání a odřezání. Je to bojovník a neúnavný hledač pravdy a osvícení, co vede k růstu. Zbavuje nás špatných bohů, je to důrazný léčitel. Nabízí synchronicity a vedení po cestě. Velmi záleží na tom, v jakých rukou se ocitne a jak s ním bude zacházeno.
Tijax vládne důsledností a důkladností vedoucí ke změnám na další cestě životem. Pozor na ostří nože v podobě slov. Může buď ošklivě pořezat, nebo jako jistá ruka chirurga odstranit opatrně nemocné tkáně, či jako řezbářovo dláto, co správně vedeno, vytvořit krásu. Moudrost a čištění přichází přes výzvy a disonanci. A ty dokáže energie Tijax ukázat a zároveň vyléčit.

Známé osobnosti narozené ve znamení Tijax jsou např. Keanu Reeves, Sophia Loren, Martin Scorsese, Fidel Castro.
pondělí 21. května 2018

Co to žiji a kdo vlastně jsem? Kam mohu jít? Kde je moje pravá identita a jak se k ní dostanu?

Proč se mi ty věci dějí? Co to vlastně žiji? Kdo jsem? Odkud jsem přišel a kam jdu? 
Výpočet Životního plánu, v datu narození je vše.

Podle Mayské astrologie je každý narozen v jednom z 260 dní duchovního kalendáře, tomu říkají "tvář slunce". Ta obsahuje řadu čísel od 1 do 13 a jeden z dvaceti znamení (nawalů). Jak čísla, tak nawaly nesou rozdílné vlastnosti. Kombinace čísla s nawalem určuje naši osobnost, naše silné a slabé stránky.
Z této kombinace je možné odvodit výklad osobnosti, který vám může pomoci ukázat kvality, které nesete. Dokážeme nahlédnout za viditelnou osobnost na vaše skutečné motivy, co vám přináší radost a kde jsou vaše výzvy. Jednoduchá kombinace čísla a nawalu může být rozšířena do tak zvaného Mayského Stromu života, ve kterém se objeví další čísla a nawaly reprezentující vaši minulost, budoucnost, intuitivní a fyzické aspekty. Tento základní kříž je ještě dále možné rozšířit do seskupení devíti znamení, které sahají daleko více do budoucnosti jak na straně intuitivních, tak fyzických aspektů.

Některé nawaly nesou energii umění, některé zahradníků, nebo poradců či strážců zákona. Bohužel současná podoba světa obětuje a pohřbívá ideu po životě v souladu s tím, co je nám přirozeně dáno ve prospěch toho, za co se dobře platí. Ovšem pokud je váš život a práce v souladu s energií vašeho zrození, projevujete přirozený talent ve všem co děláte. Většina lidí tak může dojít štěstí, protože budou dělat radostně svoji práci a budou v ní úspěšní.
Mayská astrologie může být také nápomocná lidem, kteří se ocitli na nějaké životní křižovatce, cítí se nespokojení ve své profesi a přemýšlejí jak dál.

Také je tento systém velmi užitečný k určení talentů DĚTÍ a tak umožňuje rodičům je tímto směrem vést. Ve výsledku to znamená pro děti šťastný a naplňující život.

Osud je přirozené ztělesnění Duše.
Naším úkolem je přinést zpátky na Zemi svůj vzorec.

Pro vypracování Životního plánu mi napište na zivotniplan@gmail.com  Ráda vám pošlu příslušné informace o tom, jak to uděláme :-)